menuordersearch
adhdm.com

روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت ,

روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
 روش اجرا و نمره گذاری تست تشخیصی، بندر گشتالت
تصاویر
بیشتر
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
(0)
(0)
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
500,000 تومان
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص l.d ناتوانی های یادگیری(ال دی) ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می‌رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلالOCDوADHD افراد دچار نقص توجه و بیش فعالی و حتی روان پریشی کاربرد دارد
چگونگی اجرا و نمره گذاری
منبع دارد
تفسیردارد
کارت های بندر گشتالت را می‌توانید از فروشگاه های تست های روان شناسی بخرید.
اصفهان
whatsup