menuordersearch
adhdm.com

طرحواره ی رهاشدگی ,

طرحواره ی رهاشدگی
 طرحواره ی رهاشدگی/طرد این باور را در ذهن شما ایجاد می‌کند که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند. اگر افراد مهم زندگی تان بمیرند یا شما را تنها بگذارند باز هم این احساس یقه شما را رها نخواهد کرد و انتظار دارید دیگران شما را به حال خود رها کنند. باور نمی‌کنید کسانی را که موقتاً از شما دور شده اند، دوباره ببینید. احساس می‌کنید انگار تقدیر شما را با تنهایی و بی پناهی رقم زده اند.
تصاویر
بیشتر
طرحواره ی رهاشدگی
(0)
(0)
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
19,000 تومان
ویژگی پرسشنامه، طرحواره ی رهاشدگی
طرحواره ی رهاشدگی: این باور را در ذهن شما ایجاد می‌کند که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند. اگر افراد مهم زندگی تان بمیرند یا شما را تنها بگذارند باز هم این احساس یقه شما را رها نخواهد کرد و انتظار دارید دیگران شما را به حال خود رها کنند. باور نمی‌کنید کسانی را که موقتاً از شما دور شده اند، دوباره ببینید. احساس می‌کنید انگار تقدیر شما را با تنهایی و بی پناهی رقم زده اند. باور این موضوع برای شما سخت است که ایمان بیاورید دیگران در کنار شما می‌مانند و حتّی اگر در کنار شما نباشد، باز هم به شما تعلق خاطر دارند. اکثر افراد می‌توانند دوری کوتاه مدّت عزیزان و نزدیکان خود را تحمل کنند.‌ آنها می‌دانند که دوری های کوتاه مدّت باعث افزایش صمیمیّت و علاقه مندی دوجانبه می‌گردد. از این دوری های کوتاه مدّت، نگران و ناراحت نمی‌شوند. اما افرادی که در دام تله ی زندگی رهاشدگی افتاده اند به دلیل نداشتن پایگاه ایمنی درونی از این جدایی های موقت سخت آشفته می‌شوند. افرادی که در دام طرحواره ی رهاشدگی/طرد افتاده اند به اطرافیان خود زود وابسته می‌شوند. در برابر جدایی های کوتاه مدّت به شدّت عصبانی یا وحشت زده می‌شوند. این حالت مخصوصاً روابط عاطفی را تحت سیطره ی خود قرار می‌دهد. می‌ترسند که روابط صمیمی خود را از دست بدهند به همین دلیل در برابر جدایی های موقت، عصبانی می‌شوند و وحشت سراپای وجودشان را فرا می‌گیرد.
نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
نوع فایل:، pdf

10 سؤالی
پرسشنامه در یک صفحه تنظیم شده، تا در تکثیر عمده برای مقاصد پژوهشی
هزینه ی کمتری پرداخت کنید
اصفهان
whatsup