menuordersearch
adhdm.com

پرسشنامه همدلی کودکان ,

پرسشنامه همدلی کودکان
 همدلی یعنی اینکه بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است؛ چه مسئله‌ای او را نارحت می‌کند و چطور می‌توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید
تصاویر
بیشتر
پرسشنامه همدلی کودکان
(0)
(0)
پرسشنامه همدلی کودکان
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
پرسشنامه همدلی
پرسشنامه همدلی
پرسشنامه همدلی کودکان
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
11,500 تومان
ویژگی پرسشنامه همدلی کودکان
همدلی یعنی اینکه بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است؛ چه مسئله‌ای او را نارحت می‌کند و چطور می‌توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید. همدلی رابطه شما را با دیگران مستحکم می‌کند؛ اجازه می‌دهد آن‌ها را درک کنید و آن‌ها نیز شما را بفهمند. همدلی کردن یعنی شناخت احساسات و هیجانات دیگران و دیدن دنیا از دریچه چشم آن‌ها.
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد
پایایی:دارد
نوع فایل:، pdf
منبع: دارد
11سؤالی

پرسشنامه در یک صفحه تنظیم شده، تا در تکثیر عمده برای مقاصد پژوهشی
هزینه ی کمتری پرداخت کنید

اصفهان
whatsup