menuordersearch
adhdm.com

راهنمای مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ,

راهنمای مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003
تصاویر
بیشتر
راهنمای مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
(0)
(0)
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
11,000 تومان
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
در برخی افراد انگار ظرفیت های فردی، روانی و شخصیتی ای وجود دارد که در تجربه کردن موقعیت های مشکل آفرین و تنش زا کمک کننده است، به گونه ای که هر قدر هم بر شدت منابع استرس افزوده شود، باز این افراد توان بیرون کشیدن خودشان از بحران یا به قولی، تاب آوردن سختی ها و ناملایمات را دارند.
تاب آوری یعنی فرد در محیط مشکل زا دچار مشکل نشود و رشد هم کند.
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد
پایایی:دارد
نوع فایل:، pdf
منبع: دارد
25 سؤالی
اصفهان
whatsup