menuordersearch
adhdm.com

آزمون هوشی گودیناف ,

آزمون هوشی گودیناف
آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود. در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه کار کرده است. تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)
مهمترین هدف آزمون، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است. همچنین این آزمون را زمانی  به کار می‌بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می‌خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم. علاوه بر این، اطفالی که زبان نمی‌دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می‌باشند.
تصاویر
بیشتر
آزمون هوشی گودیناف
(0)
(0)
تست هوش گودیناف
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
تست هوش گودیناف
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
31,000 تومان
آزمون هوشی گودیناف

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود. در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه کار کرده است. تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 10الی 13 سال)

مهمترین هدف آزمون، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است. همچنین این آزمون را زمانی به کار می‌بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می‌خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم. علاوه بر این، اطفالی که زبان نمی‌دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می‌باشند.
تفسیر دارد

 
اصفهان
whatsup