menuordersearch
adhdm.com

راهنمای C. A. T ,

راهنمای C. A. T
 آزمون اندریافت کودکان بر اساس نظریه شخصیتی موری در سال ۱۹۴۹ به وسیله لئوپولد بلاک و سونیا بلاک برای کودکان ۳ تا ۱۰ سال تهیه شده است. آزمون اندریافت کودکان دارای ده کارت است و در کارت های این آزمون به جای تصویر انسان از تصویر حیوان ها استفاده شده است، با این فرض که کودکان در برابر تصویر حیوان ها آسان تر فرافکنی می‌کنند.
 راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T
 راهنمای C. A. T
تصاویر
بیشتر
راهنمای C. A. T
(2)
(0)
راهنمای C. A. T
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
راهنمای C. A. T
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
30,000 تومان
راهنمای C. A. T
راهنمایC. A. T
آزمون اندریافت کودکان بر اساس نظریه شخصیتی موری در سال ۱۹۴۹ به وسیله لئوپولد بلاک و سونیا بلاک برای کودکان ۳ تا ۱۰ سال تهیه شده است. آزمون اندریافت کودکان دارای ده کارت است و در کارت های این آزمون به جای تصویر انسان از تصویر حیوان ها استفاده شده است، با این فرض که کودکان در برابر تصویر حیوان ها آسان تر فرافکنی می‌کنند.

اجرا، تفسیر و نمره گذاری تست اندر يافت کودکان
فایل پی دی اف
اصفهان
whatsup