menuordersearch
adhdm.com

رشته های تحصیلی ,

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه
(0)
(0)
رشته های تحصیلی
رشته های تحصیلی

انتخاب رشته پایه نهم

انتخاب رشته تحصیلی: در واقع، یعنی ، انتخاب شغل آینده، درآمد آینده، حتی کیفیت زندگی آینده، زندگی شرافتمندانه، محترمانه و آن چیزی که استعداد و علاقمند به آن هستید.

طبق شیوه‌نامه هدایت تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در هدایت تحصیلی 35 امتیاز دارد.  (از 100 امتیاز اولویت بندی) که به شکل زیر خواهد بود:

 کسب حداقل نمره مرتبط با هر رشته

ورود به هریک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می‌باشد.

به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3) برای رشته‌ها سایر عوامل و ملاک‌های هدایت تحصیلی آن دانش‌آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی‌اثر خواهد بود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.

توضیح: یعنی اگر دانش‌آموز میانگین لازم را کسب نکند بقیه امتیازها ( 10 امتیاز نظر دانش‌آموز-  30 امتیاز آزمون مشاوره‌ای- 10 امتیاز نظر دبیر- 5 امتیاز نظر والدین-  10 امتیاز نظر مشاور) بررسی نمی‌شود.

ورود به رشته ریاضی

"‌میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش‌آموز‌"

درس ریاضی 14

درس علوم  13

ورود به رشته علوم تجربی

درس ریاضی 13

درس علوم 14

 

ورود به رشته علوم انسانی

درس زبان و ادبیات فارسی 14

درس مطالعات اجتماعی 13

درس عربی 12

ورود به فنی حرفه‌ای ( صنعت و هنر)

درس ریاضی و علوم 10

درس فناوری و هنر 12

ورود به فنی و حرفه‌ای (خدمات)

درس ریاضی 10

درس فناوری و هنر 12

ورود به فنی و حرفه‌ای (‌کشاورزی)

درس علوم 10

درس فناوری و هنر 12

ورود به کارودانش (صنعت)

درس ریاضی و هنر 10

درس فناوری 12

ورود به کارودانش (‌خدمات و هنر)

درس ریاضی 10

درس فناوری و هنر 12

 

ورود به کارودانش (کشاورزی)

درس علوم و هنر 10

درس فناوری 12

مثال: اگر دانش‌آموزی میانگین نمره ریاضی‌اش 13 شود رشته علوم و ریاضی را کسب نکرده است.

ب) تأثیر نمرات تمام دروس متوسطه اول:

تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش‌آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آن‌ها در زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه‌های هفتم، هشتم و نهم صورت می‌گیرد و در سیستم ثبت می‌شود.

👈 میانگین نمرات نهایی(معدل)

نحوه محاسبه حداقل نمره کسب رشته‌ها

حداقل نمره در هر رشته در پیام بالا نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:

نمره پایه هفتم با ضریب 1

نمره پایه هشتم با ضریب 1

نمره پایه نهم با ضریب 3

یادآوری:

نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول محاسبه نمی‌شود.

مثال: اگر دانش‌آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟

سال هفتم 16

سال هشتم 14

سال نهم 10

 

 محاسبه:

سال هفتم ضربدر 1

سال هشتم ضربدر 1

سال نهم ضربدر 3

و نمره 16 و 14 و 30 جمع می‌شوند و بر ضریب 5 تقسیم خواهد شد که نمره 12 بدست می‌آید.

یک نکته ی همیشه مهم، معدل تحصیلی پایانی شما است، که سکوی پرتاب شما به یک مدرسه خوب یا یک رشته ی عالی و نهایتا شغل خوب است

 09130263389

انتخاب رشته تحصیلی یعنی انتخاب شغل آینده، درآمد آینده، زندگی شرافتمندانه، حتی کیفیت زندگی آینده

بنا بر اهمیت موضوع، چهار ابزار مهم می توانند به شما در انتخاب رشته کمک کنند.

1. تست استاندار استعداد

2. تست رغبت

3. تست شخصیت

4. تحلیل متخصص با در نظر گرفتن بازار کار

5. برنامه ریزی مطابق با استعداد شما برای رسیدن به معدل و نهایتا رشته دلخواه که مستعد آن هستید

روی عکس های زیر کلیک کنید تا بزرگ دیده شوند

 رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های  دانش آموزان در دوران تحصيل
انتخاب رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های دانش آموزان در دوران تحصيل
  رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های  دانش آموزان در دوران تحصيل
رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های دانش آموزان در دوران تحصيل
  رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های  دانش آموزان در دوران تحصيل
رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های دانش آموزان در دوران تحصيل
  رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های  دانش آموزان در دوران تحصيل
رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های دانش آموزان در دوران تحصيل
  رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های  دانش آموزان در دوران تحصيل
رشته کلاس نهم، یکی از مهم ترين تصميم های دانش آموزان در دوران تحصيل
اصفهان