menuordersearch
adhdm.com

پرسشنامه همدلی کودکان , پرسشنامه همدلی , پرسشنامه همدلی , پرسشنامه همدلی کودکان ,

پرسشنامه همدلی کودکان
 همدلی یعنی اینکه بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است؛ چه مسئله‌ای او را نارحت می‌کند و چطور می‌توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید
تصاویر
بیشتر
پرسشنامه همدلی کودکان
(0)
(0)
پرسشنامه همدلی کودکان
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
پرسشنامه همدلی
پرسشنامه همدلی
پرسشنامه همدلی کودکان
تعداد عدد
قیمت کالا
1,500 تومان
ویژگی پرسشنامه همدلی کودکان
همدلی یعنی اینکه بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است؛ چه مسئله‌ای او را نارحت می‌کند و چطور می‌توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید. همدلی رابطه شما را با دیگران مستحکم می‌کند؛ اجازه می‌دهد آن‌ها را درک کنید و آن‌ها نیز شما را بفهمند. همدلی کردن یعنی شناخت احساسات و هیجانات دیگران و دیدن دنیا از دریچه چشم آن‌ها.
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد
پایایی:دارد
نوع فایل: ، pdf
منبع: دارد
11سؤالی

پرسشنامه در یک صفحه تنظیم شده، تا در تکثیر عمده برای مقاصد پژوهشی
هزینه ی کمتری پرداخت کنید

 
اصفهان