menuordersearch
adhdm.com

تقویت یادگیری(حافظه،تمرکز. هوش)بیش فعالی،موفقیت. افسردگی. روان شناسی ,

ازدواج و شکستهای عشقی
ازدواج و شکستهای عشقی 11,111 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
 آموزش کنترل، مدیریت و درمان پرخاشگری(قسمت اول)
آموزش کنترل، مدیریت و درمان پرخاشگری(قسمت اول) 125,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
بازی مناسب کودکان بیش فعال(قسمت اول)
بازی مناسب کودکان بیش فعال(قسمت اول) 160,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1401
1401
تکنیک آرام بخش
تکنیک آرام بخش 200,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
روش های آرام سازی ،آموزش و درمان داغدیده گان (سوگ)
روش های آرام سازی ،آموزش و درمان داغدیده گان (سوگ) 150,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
شناخت هوش شبکه های اجتماعی در زندگی
شناخت هوش شبکه های اجتماعی در زندگی 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
تنظیم انواع هیجانات مانند: مانند: غم، خشم، ترس، پرخاشگری، بد دهنی، هیجان ناشی از شکست های قبلی ،فعلی و ترک و طرد
تنظیم انواع هیجانات مانند: مانند: غم، خشم، ترس، پرخاشگری، بد دهنی، هیجان ناشی از شکست های قبلی ،فعلی و ترک و طرد 354,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1401
1401
شناخت و آگاهی از اختلالات و مشکلات یادگیری کودکان
شناخت و آگاهی از اختلالات و مشکلات یادگیری کودکان 10,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1399
1399
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری
راهنمای عملی مهارت زندگی تاب آوری 140,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
همدلی
همدلی 250,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
1400
1400
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت 500,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
روش اجرا و نمره گذاری آزمون تشخیصی، بندر گشتالت
طرحواره ی رهاشدگی
طرحواره ی رهاشدگی 19,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
پرسشنامه رها شدگی یا طرد
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي 50,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
پاورپوینت درمان شناختي- رفتاري افسردگي
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان 100,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم کوتاه ویژه ی مصاحبه با دانش آموزان و دانشجویان
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه) 200,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
فرم شرح حال بلند(فرم مصاحبه)
پاورپوینت حافظه و تمرکز
پاورپوینت حافظه و تمرکز 7,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
حافظه و تمرکز
حافظه و تمرکز
انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی 38,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی
پاورپوینت استرس
پاورپوینت استرس 21,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
پاورپوینت: استرس
پاورپوینت: استرس
طرحواره درمانی چیست؟
طرحواره درمانی چیست؟ 21,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
طرحواره درمانی چیست؟
طرحواره درمانی چیست؟
راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T 30,000 تومان توضیحات بیشتر
+
_
راهنمای C. A. T
راهنمای C. A. T
اصفهان
whatsup