menuordersearch
adhdm.com

افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟ ,

۱۳۹۹/۲/۲۲ دوشنبه
(0)
(0)
افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟
افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟

افکار سگی

بله درست خوانده اید، افکار سگی
***
همه ی ما در فیلم ها بوده ایم که وقتی سگی ، پای کسی را گاز می گیرد، فرد ، ناامیدانه کمی بالا و پایین می پرد و سعی می کند تا سگ را از خودش جدا کند ، اما این کار ، فقط باعث می شود که سگ هرچه محکم تر او را گاز بگیرد . افکار سگی نیز دقیقا همان کار را با شما می کنند . این افکار محکم به ذهنتان چنگ می اندازند و ذهن را گرفتار حقارت ، اتهام و سرزنش می کنند . زخم های حاصل از گاز گرفتگی ، گاهی بیماری هاری، بد اخلاقی و طغیانگری، عصبی بودن فرد را سبب می شوند و آسیب های جدی روان شناختی را به دنبال دارند.
افکار سگی همان قضاوت های نادرست ما در مورد خودمان و دیگران هستند. همان تفسیرهای و خود پنداره های اشتباه ما در مورد دنیا و اطرافیان ماست.
افکار سگی همان پایش فکر های کوته بین و محدود ما، در مورد افراد دور و بر ماست.

آموزش رهایی از افکار سگی:
1. اگر افکار سگی را بین 50تا 100بار با صدای بلند تکرار کنید از تب و تاب می افتند.
1. نقش خود تغییر دهید،👇
✍سال هاست، که بر بدن خود سیگار و قلیان و صد کوفت زهر مار دیگه می زنی، حال به بدن خود رحم کنید و از این کارها دست بر دار.
✍مدت هاست دو رو و گاهی چند رو شده ای؛ حالا تصمیم بگیر صادقانه رفتار کن.
✍عمری ازش گذشته و همش داره، زندگی همکار ، همکلاس... چرتکه می اندازی، عیب تراشی و حسادت می کنی، حالا به زندگی خودت برس و خویشتن شناسی را شروع کن.
✍مدت هاست تا لنگه ی ظهر می خوابی، حالا تصمیم بگیر سحر خیز باش.
✍چند سال است که برای رفیق پایه ای: حالا هم تصمیم بگیر، برای اهدافت پایه باش. برای خانواده ات پایه باش.

✍مدت هاست تا لنگه ی ظهر می خوابی، حالا تصمیم بگیر سحر خیز باش

✍مدت هاست به خانواده ات پرخاشگری می کنی ، حالا باقی عمر را مهربان باش.

مدت هاست کله شق و یک دنده ای ، حالا نصیحت پذیر باشد، باور کن، باور کن، تو هم یکی از میلیاردها جمعیت روی زمین هستی. و واقعا نمی دانیم فردا باشیم یا نباشیم.


تمرین توجه آگاهی، درمان این درد آسیب زاست و تمرین آن می تواند به ما کمک کند که نه براساس تحقیر و اتهام و سرزنش بلکه براساس عشق و احترام رفتار کنیم.
✍بله ، هرگز افکار سگی را فالو نکنید

اگر از این نوع افکار دارید، بنویسید.بیشتر در چه موقعیت هایی به ذهن می آیند
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

اصفهان