menuordersearch
adhdm.com

افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟ ,

۱۳۹۹/۲/۲۲ دوشنبه
(0)
(0)
افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟
افکار سگی، چه فکرهایی هستند؟

افکار سگی

بله درست خوانده اید، افکار سگی
***
همه ی ما در فیلم ها بوده ایم که وقتی سگی، پای کسی را گاز می‌گیرد، فرد، ناامیدانه کمی بالا و پایین می‌پرد و سعی می‌کند تا سگ را از خودش جدا کند، اما این کار، فقط باعث می‌شود که سگ هرچه محکم تر او را گاز بگیرد. افکار سگی نیز دقیقا همان کار را با شما می‌کنند. این افکار محکم به ذهنتان چنگ می‌اندازند و ذهن را گرفتار حقارت، اتهام و سرزنش می‌کنند. زخم های حاصل از گاز گرفتگی، گاهی بیماری هاری، بد اخلاقی و طغیانگری، عصبی بودن فرد را سبب می‌شوند و آسیب های جدی روان شناختی را به دنبال دارند.
افکار سگی همان قضاوت های نادرست ما در مورد خودمان و دیگران هستند. همان تفسیرهای و خود پنداره های اشتباه ما در مورد دنیا و اطرافیان ماست.
افکار سگی همان پایش فکر های کوته بین و محدود ما، در مورد افراد دور و بر ماست.

آموزش رهایی از افکار سگی:
1. اگر افکار سگی را بین 50تا 100بار با صدای بلند تکرار کنید از تب و تاب می‌افتند.
1. نقش خود تغییر دهید،👇
✍سال هاست، که بر بدن خود سیگار و قلیان و صد کوفت زهر مار دیگه می‌زنی، حال به بدن خود رحم کنید و از این کارها دست بر دار.
✍مدت هاست دو رو و گاهی چند رو شده ای؛ حالا تصمیم بگیر صادقانه رفتار کن.
✍عمری ازش گذشته و همش داره، زندگی همکار، همکلاس... چرتکه می‌اندازی، عیب تراشی و حسادت می‌کنی، حالا به زندگی خودت برس و خویشتن شناسی را شروع کن.
✍مدت هاست تا لنگه ی ظهر می‌خوابی، حالا تصمیم بگیر سحر خیز باش.
✍چند سال است که برای رفیق پایه ای: حالا هم تصمیم بگیر، برای اهدافت پایه باش. برای خانواده ات پایه باش.

✍مدت هاست تا لنگه ی ظهر می‌خوابی، حالا تصمیم بگیر سحر خیز باش

✍مدت هاست به خانواده ات پرخاشگری می‌کنی، حالا باقی عمر را مهربان باش.

مدت هاست کله شق و یک دنده ای، حالا نصیحت پذیر باشد، باور کن، باور کن، تو هم یکی از میلیاردها جمعیت روی زمین هستی. و واقعا نمی‌دانیم فردا باشیم یا نباشیم.


تمرین توجه آگاهی، درمان این درد آسیب زاست و تمرین آن می‌تواند به ما کمک کند که نه براساس تحقیر و اتهام و سرزنش بلکه براساس عشق و احترام رفتار کنیم.
✍بله، هرگز افکار سگی را فالو نکنید

اگر از این نوع افکار دارید، بنویسید.بیشتر در چه موقعیت هایی به ذهن می‌آیند
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

اصفهان
whatsup