menuordersearch
adhdm.com

چگونه طلاق را پیش بینی کنیم؟ ,

۱۳۹۷/۱/۹ پنج شنبه
(0)
(0)
چگونه طلاق را پیش بینی کنیم؟
چگونه طلاق را پیش بینی کنیم؟
چگونه طلاق را پیش بینی کنیم؟
قسمتی از کتاب پیش بینی طلاق از دکتر گاتمن و تحقیقی که بخشی از آن در نیویورک تایمز نیز چاپ شد. این بخش از آن از جهت مورد توجه من قرار گرفت؛ که چقدر در فرهنگ ما مسخره کردن زشت است و چقدر هم رواج دارد؟
در این تحقیق یکی از چهار موردی که باعث شده بود در طول 3 سال؛ یا زوجین طلاق بگیرند یا کار‌ آنها به دادگاه کشیده شد، مسئله استهزاء یا همان مسخره کردن بود.
دارا و الیور از جمله شرکت کنندگان، در تحقیق بودند و واژه سوار کار همان چهار موردی بودند که باعث جدایی یا به دادگاه کشیدن زوجین شدند.
*سوار کار دوم اهانت(مسخره کردن)
دارا در عیب جویی از الیور مکث(سکوت) نمی‌کرد دارا به اصطلاح نیشخند می‌زد و استهزاء می‌کرد.
سرزنشها، فلسفه ای( cynicism) از انواع اهانت ها می‌باشند. بنابراین زهر چشم و استهزاء، مسخره و رفتارهای احمقانه نامیده می‌شود. در هر جایی اهانت که بدترین نوع از چهار سوارکار است(یکی از چهار مورد اهانت است): برای یک ارتباط سمی است. زیرا نفرت را می‌رساند و منتقل می‌کند. واقعاً غیر ممکن است که مشکلی حل شود زمانی که طرف محبت شما با رساندن یک پیام شما را از خودش متنفر کند، ناچار به سمت تعارض بیشتر از مصالحه پیش می‌رود. پیتر(peter)، مدیر یک فروشگاه کفش در اهانت کردن مهارت داشت حتی زمانی که به همسرش می‌رسید گوش کنید که چه اتفاقی رخ می‌دهد. زمانی که او و سین تیا( Cynthia ) سعی می‌کنند تا در مورد دیدگاه ناهمخوان یکدیگر درباره ی خرج کردن پول بحث کنند. پیتر می‌گوید: فقط نگاهی به تفاوت ماشینها و یا لباسهایمان بیندازید. به نظر من اینها حرفهای زیادی دارند: درباره ی این که ما چه کسانی هستیم و چه قدر ارزش داریم. منظورم این است که تو مرا در مورد شستن کامیونم مسخره می‌کنی ولی می‌روی و کسی اجیر می‌کنی تا ماشینت را بشوید. ما کلی برای ماشین تو هزینه می‌کنیم، چون تو نمی‌توانی برای شستن آن اذیت بشوی. من فکر می‌کنم این ظالمانه است. من فکر می‌کنم این فاسد ترین کاری است که تو انجام داده ای. کتابی از نمونه های اهانت است. او [بیشتر ] به این که آنها پولشان را به شکل متفاوت خرج کرده اند اشاره نمی‌کند. او همسرش از کاستی اخلاقی، از فاسد بودن متهم می‌سازد و سرزنش می‌کند. سین تیا با بیان این که از نظر فیزیکی شستن ماشین برایش دشوار است، پاسخ می‌دهد. پیتر: توضیحاتش را مختصر می‌کند و برای داشتن زمینه ی اخلاقی بالا، دامه می‌دهد. من از کامیونم محافظت می‌کنم. زیرا اگر تو از آن حفاظت کنی بیشتر دوام خواهد آورد. من اینگونه نمی‌اندیشم که آه فقط برو بیرون و یک جدیدش را بخر که تو به نظر می‌رسی، هنوز به امید این که با همدیگر باشند، سین تیا می‌گوید: اگر تو مرا در شستن ماشین کمک می‌کردی من واقعاً عاشق این کار می‌شدم. من واقعاً قدر کارت را می‌دانستم. اما به جای چنگ زدن به این شانس در آشتی کردن بیشتر می‌خواهد جدال کند. پیتر ادامه می‌دهد چند مرتبه به من کمک کردی که کامیونم را بشویم؟ سین تیا دوباره سعی می‌کند که آشتی بدهد. من به تو برای شستن کامیونت کمک خواهم کرد. اگر تو برای شستن ماشینم کمکم کنی اما حرف پیتر حل مسئله نیست، بلکه می‌خواهد او را ملامت کند. بنابراین می‌گوید: این سؤال من نیست. چند بار تو به من کمک کردی؟ و سین تیا هرگز.
پیتر: می‌گوید دیدی؟ سین تیا می‌گوید این جایی است که من فکر می‌کنم تو خیلی کم مسئولیت پذیری: مثل این است که اگر پدرت برایت خانه می‌خرید، انتظار داشتی از او که بیاید و رنگ هم بزند؟ خب ! اگر من همیشه در شستشوی کامیونت به تو کمک کنم، تو هم همیشه در شستن ماشینم به من کمک می‌کنی؟ پیتر می‌گوید: من مطمئن نیستم که بخواهم تو کمکم کنی(با خنده) سین تیا می‌پرسد خب، پس تو همیشه به شستن ماشین من کمک می‌کنی؟ پیتر می‌گوید: من هر زمان که بتوانم به تو کمک خواهم کرد. من برای زندگی به تو تضمین نخواهم داد. چه کار می‌خواهی بکنی. من را مطمئن کن و دوباره شروع کرد به خندیدن. با گوش دادن به این مباحثه روشن می‌شود که هدف اصلی پیتر پایین آوردن همسرش است. اهانت او در ظاهری فرض کردن زمینه اخلاقی بالا آمده است. زمانی که او می‌گوید: من فکر می‌کنم که این نشان می‌دهد که ما چه کسانی هستیم و چه ارزشی داریم یا من آن رسم را ندارم که فقط بروم و یک ماشین جدیدش را بخرم.
زوج هایی که با یکدیگر تحقیر آمیز برخورد می‌کند بیشتر از سایر مردم در معرض بیماری های عفونی واگیر دار قرار دارند(سرما خوردگی،آنفولانزا و مانند آنها).
اهانت از افکار حقیقی خشونت آمیز در مورد طرف مقابل که به مدت طولانی وجود داشته باشد، ریشه می‌گیرد و تغذیه می‌شود. زمانی که مشکلات اخلاقی حل نشده باشند، شما بیشتر در معرض اینگونه افکار قرار می‌گیرید. شکی نیست که اولین دفعه که پیتر و سین تیا در مورد پول، بایکدیگر مجادله کردند، پیتر هم خیلی بی اعتنا نبود. احتمالاً شکایتی مثل این را گفت: من فکر می‌کنم تو خودت باید ماشینت را بشویی این که همیشه کسی را اجیر کنی تا ماشینت را بشوید خیلی هزینه بر است. اما به محض اینکه آنها با این قضیه مخالفت کردند، این شکایت به یک عیب جویی بزرگ تبدیل شده؛ مانند: تو همیشه خیلی پول خرج می‌کنی و زمانی که این تعارض ادامه پیدا کرد، پیتر بیشتر و بیشتر متنفر شد و تغییری ایجاد شد که بر روی آنچه پیتر هنگام مجادله گفته بود، تأثیر می‌گذاشت و جدال با سین تیا بالا می‌گرفت. کج خلقی، پسر خاله صمیمی تحقیر است و برای یک ارتباط مرگبار است. این گونه ای از عصبانیت پرخاشگرانه است زیرا شامل تهدید و تحریک است. زمانی که یک خانم از شوهرش درباره ی اینکه از محل کار برای شام به موقع به خانه نمی‌آید شکایت می‌کند یک واکنش شورشی می‌تواند بوجود آید: خب! چکار می‌خواهی بکنی درباره ی این موضوع؟ زمانی که پیتر به سین تیا می‌گوید: چکار می‌خواهی بکنی، از من شکایت می‌کنی؟ او فکر می‌کند حرف با مزه ای زده است اما در واقع او شورشی برخورد کرده است.

ترجمه ی استاد قوام مدرس دانشگاه سر دبیر فصلنامه ی حامی سلامت
اصفهان
whatsup