menuordersearch
adhdm.com

پیشنهاداتی برای معلمان ,

۱۳۹۶/۴/۵ دوشنبه
(0)
(0)
پیشنهاداتی برای معلمان
پیشنهاداتی برای معلمان
1. بهتر است نامبرده نزدیک میز معلم و در ردیف اول صندلی های معمول کلاس بنشیند، طوری که بقیه ی دانش آموزان پشت سر او قرار بگیرند. توجه داشته باشید که آنها با وسایل گرمایشی، سرما ده، پنچره ی کلاس فاصله داشته باشند و یکی از دانش آموزان را که شاخص تر، سرمشق بقیه است، کنار او بنشانید. آنها را تشویق کنید که با هم درس بخوانند، بر تمرینات همدیگر نظارت کنند؛ در طول ساعات کلاس طوری با آنها رفتار کنید که دانش آموزان دچار این اختلال حس نکنند که با دیگران فرق دارند. عکس ها، نوشته ها، پوسترها را در قسمت پشت کلاس بچسبانید.
در هنگام تدریس با وی ارتباط چشمی برقرار کنید، تا مانع خیال پردازی های او شوید .
2. یک دفترچه ی جیبی برای وی فراهم کنید. در این دفترچه تمریناتی را که باید در خانه انجام دهد، با ذکر تاریخ بنویسید و امضاء کنید. به دانش آموز بگویید که تکلیف مربوط به خانه را در دفترچه ی شما نوشتم. این دفترچه در خانه نیز توسط ولی دانش آموز باید امضاء شود، تا به دانش آموز یادآوری گردد که تکالیف خود را انجام دهد. سعی کنید که این تکالیف پیچیده نباشند. تکالیف، پیچیده را به اجزای کوچکتری تبدیل کنید و سعی کنید مکرر در آنها انگیزه ایجاد کنید.
3. با مشاهده ی کوچکترین علائم بهبود مثلاً حل یک تمرین در کلاس، وی را تقویت کنید و سعی کنید این تقویت ها و پاداش ها در مدت کوتاهی بعد از انجام عمل صورت گیرد و دلیل پاداش را حتماً به او بگویید.
4. سعی کنید هنگام کار در کلاس بر فعالیت او نظارت داشته باشید، اما هرگز طوری رفتار نکنید که وی تابلوی کلاس شود و با خلاقیت خودتان این نظارتها را انجام دهید. زیرا هنگامی که شما او را آشکارا به عنوان دانش آموز ویژه معرفی و کارش را بررسی می‌کنید، خواه ناخواه دانش آموزان دیگر این ویژه را ویژه تر خواهند کرد، زنگ های استراحت یا هنگام بازگشت به خانه از او تعریف می‌کنند و چه بسا این تعریف ها، توصیف ها در محیط های کوچک به خانواده ی خود دانش آموز هم برسد. لذا در چنین مواقعی درمان سخت تر خواهد شد.
5. معمولاً این گونه کودکان نیاز به تکرار و یادآوری قوانین و دستورالعملها دارند تا بتوانند در فعالیت های درسی و کلاسی شان موفق تر عمل کنند. شما از این موضوع نگران نشوید و هرچند وقت یک بار مقررات و دستورالعملها را برای آنها یاد آوری کنید.
6. کودکان بیش فعال کنجکاو هستند بهتر است خطرات با توجه به سن‌ آنها در قالب قصه …. آموزش داده شود. من در مصاحبه های خودم مواردی را از قبیل کشیدن سیگار (به دلیل آن که پدر همکلاسش سیگاری بوده و در کیفش چند عدد (نخ) بده دانش آموز دیگری هم بر اثر کنجکاوی استعمال کرده است .
اصفهان
whatsup