menuordersearch
adhdm.com

نظریه ثراندایک ,

تیک نظریه یادگیری ادوارد ثراندایک نظریه یادگیری  ادوارد ثراندایک و در سال 1874 شهر ویلیامز برگ در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد ثرندایک در سی و یکم اوت لیسانس خود را از دانشگاه سلیان دریافت کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل در رشته ثرندایک ابتدا در سال زبان انگلیسی و فرانسه در دانشگاه هاروارد مشغول به تحصیل شد .و گربه ها را در جعبه معما قرار داد که تشویق می‌شد تا برای دستیابی به یک تکه ماهی از آن فرار کند. ثرندایک گربهای را در جعبه قرار داد و زمانی که طول میکشد تا از جعبه خارج شود را اندازهگیری کرد. گربه ها روشهای متفاوت گریز از جعبه معما و رسیدن به ماهی را امتحان کردند. نهایتا گربه ها به اهرمی که در قفس را باز میکرد، پی بردند. در موقعیت مشابه، اهرم را فشار میدادند و بار دیگر مدت زمان مدنظر قرار میگرفت. در آزمایش و خطاهای[کوشش و خطا] متوالی، گربه ها یاد گرفتند فشار دادن اهرم پیامدهای مطلوبی دارد و این رفتار را منطبق ساخته و در فشار دادن اهرم سریعتر عمل کردند. گزینش هم در نظریه اش مهم است و پیوند گرایی نظریه اوست.. اصطلاحاتی مانند کوشش خطا(آزمایش و خطا) و محرک و پاسخ. پیوند گرایی، یادگیری ماشینی و عینی در نام گذاری نظریه وی به کار می‌روند.
ادوارد ثراتدایک قانون اثر را معرفی کرد که میگوید هر رفتاری با پیامدهای خوشایند همراه باشد احتمالا تکرار خواهد شد و هر رفتاری با پیامدهای ناخوشایند همراه باشد، احتمالا متوقف خواهد شد
جمعه سوم فروردین ۰۳
اصفهان
whatsup